درپوش های انتهای کاسه نمد برای جلوگیری از نشت روغن و روغن ریزی استفاده میشوند.

این قاب های انتهایی از جنس فولاد کربن با ساخنمان بسیار پایدار و مقاوم هستند.