کاسه نمد فشار قوی:

کاسه نمد فشار قوی هم در دسته کاسه نمد صنعتی و هم در دسته کاسه نمد ماشینی قرار میگیرد. این نوع کاسه نمد باید مقاومت بالایی در برابر فشار زیاد روغن و حرارت بالا داشته باشد.