کاسه نمد پلوس

کاسه نمدهای پلوس

کاسه نمد پلوس از اجزای کاسه نمد گیربکس میباشد.
این کاسه نمد در دسته کاسه نمد خودرویی و ماشینی ست و در صنعت خودروسازی استفاده میگردد.

ادامه مطلب