کاسه نمد پلوس بزگ پژو ۴۰۵

اصول استفاده از کاسه نمدها

آشنایی با اصول انتخاب درست کاسه نمد ها و استفاده از آن ها و بررسی تمامی موارد خرید کاسه نمد مناسب و معرفی انواع کاسه نمد و موارد مصرف و کابرد و مشخصات این قطعات را در این صفحه توضیح میدهیم.

ادامه مطلب

کاسه نمد فرمان ال ۹۰

شرایط ذخیره سازی کاسه نمد

مکان ذخیره سازی کاسه نمد ها باید سرد، خشک و متوسط باشد و مجهز به سیستم تهویه باشد.
هم چنین نباید گرد و غبار در این فضا وجود داشته باشد.
به طور کلی از ذخیره سازی کاسه نمد در مناطقی که هیچگونه حفاظتی ندارد باید اجتناب کرد.

ادامه مطلب