زمان تعویض روغن گیربکس

زمان تعویض روغن گیربکس

آیا روغن گیربکس نیاز به تعویض دارد؟        تمام ماشین­هایی که تا امروز ساخته شده اند نیازمند تعویض روغن گیربکس  هستند. حتی تمام ما...

ادامه مطلب