روش تعویض انواع کاسه نمد گیربکس پراید

سیستم گیربکس پراید باید در هر ۶۰۰۰۰ هزار کیلومتر یکبار بازدید و دیشلی ها تعویض شوند .
همچنین تعویض و تعمیر بلبرینگ پراید و واشر گیری ان نیز امری است که در بسیاری از موارد می تواند از روغن ریزی خودرو جلوگیری کند .

ادامه مطلب