زمان تعویض روغن گیربکس

زمان تعویض روغن گیربکس

آیا روغن گیربکس نیاز به تعویض دارد؟        تمام ماشین­هایی که تا امروز ساخته شده اند نیازمند تعویض روغن گیربکس  هستند. حتی تمام ما...

ادامه مطلب

روغن گیربکس پراید

روغن گیربکس پراید و پژو

روغن گیربکس برای انتخاب مناسب روغن گیربکس پراید باید به بررسی مشخصات فنی پراید با مدل­های مختلف آن بپردازیم. ابتدا موتور پراید کاربرا...

ادامه مطلب

آموزش پیاده کردن گیربکس خودرو

تعویض روغن گیربکس و تنظیم لقی طولی محور ورودی گیربکس

تعویض روغن گیربکس و تنظیم لقی طولی محور ورودی گیربکس دو مورد از مهم ترین موارد حیاتی خودرو است که باید توجه ویژه ای به آن کرد. تنظیم ل...

ادامه مطلب