نشانه درج شده ی اختصاصی انواع کاسه نمد

نشان درج شده اختصاصی انواع کاسه نمد

نشان درج شده ی اختصاصی انواع کاسه نمد از زمان تولید اولین کاسه نمد و به تولید انبوه رسیدن آن تا به امروز.
استفاده از کدها، علائم اختصاری و سرواژه ها ی کاسه نمد ها در صنعت تولید بسیار رایج شده است که در این مقاله به آن ها پرداخته ایم.

ادامه مطلب

کاسه نمد فرمان ال ۹۰

شرایط ذخیره سازی کاسه نمد

مکان ذخیره سازی کاسه نمد ها باید سرد، خشک و متوسط باشد و مجهز به سیستم تهویه باشد.
هم چنین نباید گرد و غبار در این فضا وجود داشته باشد.
به طور کلی از ذخیره سازی کاسه نمد در مناطقی که هیچگونه حفاظتی ندارد باید اجتناب کرد.

ادامه مطلب