Notice: file_put_contents(): write of 8192 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/rshsir/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/files/base.php on line 194

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 33656 bytes written, possibly out of free disk space in /home/rshsir/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/files/base.php on line 194

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `lhjfkjbwe_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (7981, '_elementor_css', 'a:6:{s:4:\"time\";i:1713988929;s:5:\"fonts\";a:5:{i:0;s:25:\"iranyekanwebregular_FaNum\";i:1;s:22:\"iranyekanwebbold_FaNum\";i:8;s:27:\"iranyekanwebextrabold_FaNum\";i:9;s:17:\"IRANSansWeb_Light\";i:12;s:23:\"IRANSansWeb_FaNum_Light\";}s:5:\"icons\";a:5:{i:0;s:3:\"svg\";i:4;s:10:\"fa-regular\";i:5;s:8:\"fa-solid\";i:8;s:0:\"\";i:15;s:9:\"fa-brands\";}s:20:\"dynamic_elements_ids\";a:1:{i:0;s:8:\"318a47ee\";}s:6:\"status\";s:4:\"file\";i:0;s:0:\"\";}')


Notice: file_put_contents(): write of 8192 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/rshsir/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/files/base.php on line 194

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 25353 bytes written, possibly out of free disk space in /home/rshsir/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/files/base.php on line 194

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `lhjfkjbwe_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (7944, '_elementor_css', 'a:6:{s:4:\"time\";i:1713988930;s:5:\"fonts\";a:5:{i:0;s:17:\"فونت دانا\";i:3;s:27:\"iranyekanwebextrabold_FaNum\";i:4;s:23:\"IRANSansWeb_FaNum_Light\";i:5;s:22:\"iranyekanwebbold_FaNum\";i:7;s:25:\"iranyekanwebregular_FaNum\";}s:5:\"icons\";a:3:{i:0;s:8:\"fa-solid\";i:3;s:3:\"svg\";i:6;s:0:\"\";}s:20:\"dynamic_elements_ids\";a:2:{i:0;s:8:\"68c5ec47\";i:1;s:7:\"bfeb783\";}s:6:\"status\";s:4:\"file\";i:0;s:0:\"\";}')

کاسه نمد پمپ آب خانگی-نحوه تعویض کاسه نمد پمپ آب-تعمیر واتر پمپ-مونتاژ پمپ آب در خودرو

کاسه نمد پمپ آب و نحوه کنترل واتر پمپ و مونتاژ آن

پمپ آب

قطعات و اجزاء واتر پمپ آب

  • واشر پمپ آب
  • بدنه پمپ آب
  • پیچ بستن پمپ آب

واتر پمپ آب

پیاده کردن

توجه : اگر مجموعه پمپ آب دچار ایراد شد، یک مجموعه دیگر جایگزین آن کنید.

– کابل منفی باطری را قطع کنید.

– تسمه آلترناتور را باز کنید.

– پولی میل بادامک را باز کنید.

– پولی پمپ آب را باز کنید.

– مجموعه درپوش بالا و پایین را بردارید.

– تسمه تایمینگ را باز کنید.

– پولی تسمه تایمینگ را باز کنید.

– تمام اجزاء را مطابق ترتیب نشان داده شده در شکل باز کنید.

پمپ آب: ساختمان پمپ آب از توپی پروانه، پوسته پمپ، بلبرینگ، کاسه نمد، محور و پره­های آب پخش کن تشکیل شده است. پمپ آب به وسیلۀ واشر مخصوص روی دهانۀ ورودی بلوکه سیلندر بسته  می­شود و انرژی خود را به وسیلۀ تسمه از پولی سر میل لنگ تأمین می­کند. با چرخش پره­های آب پخش کن در اثر نیروی گریز از مرکز ایجاد شده، سرعت و فشار مایع خنک کننده در مدار افزایش می­یابد.

واتر پمپ آب

بر اثر فرسودگی کاسه نمد واتر پمپ امکان نشت آب از آن وجود دارد. در این صورت آب از سوراخ زیرواتر پمپ به بیرون نشت می­کند. برای رفع این عیب باید واتر پمپ را پیاده کرده و تعمیر نمود.

اگر میزان نشتی کم باشد شاید نتوان با روش چشمی آن را تشخیص داد و بهترین روش استفاده از دستگاه نشت یاب (آزمایش تحت فشار) می باشد.

کنترل واتر پمپ آب

واتر پمپ آب ممکن است به علت خرابی کاسه نمد دچار نشتی شود و یا براثر خرابی بلبرینگ ایجاد صدا کند که هر دوی این موارد را می توان با کمی دقت تشخیص داد. علاوه بر این، خوردگی ، شکستگی یا فرسودگی

پره ها و پوسته واتر پمپ ممکن است باعث کم شدن گردش مایع خنک کننده شود.

باز کردن پروانه و پمپ آب
مراحل انجام کار:

۱- رادیاتور را باز کنید.

۲- پیچ­های دینام را شل کنید و تسمه پروانه را خارج کنید.

۳- واشر فرم دار و پیچ­های پروانه را باز کرده و آن را بردارید.

۴- پولی پروانه را خارج کنید.

۵- پیچ و مهره­های پمپ آب را باز کرده و به آرامی پمپ را بر دارید.

۶- واشر پمپ را بردارید.

تفکیک قطعات پمپ آب

مراحل انجام کار:

۱- مهره پایه پروانه را باز کرده و پایه پروانه را از روی محور خارج کنید .

۲- مجموعه محور و آب پخش کن را با اعمال فشار از پوسته خارج کنید.

۳- با اعمال فشار محور را از آب پخش کن خارج کنید.

۴- کاسه نمد  )فیبر و فنر(  را خارج کنید.

۵- خار حلقوی ، مجموعه دو بلبرینگ، فاصله انداز و صفحه نگهدارنده را با استفاده از بلبرینگ کش و اعمال فشار خارج کنید.

مونتاژ پمپ آب

مراحل انجام کار:

۱- بدنه پمپ را از نظر وجود ترک، صدمه و خوردگی کنترل کنید و در صورت مشاهده هر کدام از موارد، پمپ

را تعویض کنید.

۲- ساییده شدن محور را کنترل کنید.

اگر حلقه درونی بلبرینگ روی محور بچرخد باید محور تعویض شود و اگر حلقه خارجی بلبرینگ داخل

پوسته بچرخد باید پوسته را تعویض کرد.

۳-آب پخش کن را تعویض کنید.

۴- بلبرینگ ها را کنترل و در صورت معیوب بودن تعویض کنید.

۵- تمام کاسه نمدها را تعویض کنید.

۶- بلبرینگ عقبی را طوری روی محور سوار کنید که سطح روپوش­دار آن به طرف عقب محور باشد.

۷- فاصله انداز را سوار کنید.

۸- بلبرینگ جلو را طوری روی محور سوار کنید که سطح روپوش­دار آن به طرف جلوی محور باشد.

۹- صفحه نگهدارنده را طوری به داخل محفظه وارد کنید که قسمت گودی آن به طرف عقب محفظه قرارگیرد.

۱۰- محفظه نگهدارنده و کاسه نمد را طوری بر محفظه پمپ سوار کنید که کاسه نمد روبه روی صفحۀ نگهدارنده قرار بگیرد.

۱۱- با گریس نسوز نصف فاصله بین محور و بلبرینگ ها را پر کنید.

۱۲- مجموعه بلبرینگ و محور را با اعمال فشار از پیشانی جلو به داخل پوسته وارد کنید.

۱۳- خار حلقوی را نصب کنید.

۱۴- کاسه نمد فنری را در محل خود قرار دهید.

۱۵- کاسه نمد سرامیکی را طوری مونتاژ کنید که قسمت سرامیکی آن به طرف عقب باشد.

۱۶- مجموعه محور را بچرخانید تا از حرکت روان آن مطمئن شوید.

۱۷- آب پخش کن را بر روی محور نصب کنید.

۱۸- خلاصی بین پره های آب پخش کن با بدنه پمپ را کنترل کنید. این مقدار در پمپ آب تراکتور

باید بین ۳/۰ تا ۸۱/۰ میلی متر باشد.

۱۹- خار محور را در جایش قرار دهید.

۲۰- پایه پروانه را روی محور جا زده و مهره را ببندید.

نظرات شما عزیزان

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `lhjfkjbwe_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (7860, '_elementor_inline_svg', '<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"100\" height=\"5\" viewBox=\"0 0 100 5\" fill=\"none\"><line x1=\"97.5\" y1=\"2.5\" x2=\"19.5\" y2=\"2.50001\" stroke=\"url(#paint0_linear_275_612)\" stroke-width=\"5\" stroke-linecap=\"round\"></line><line x1=\"8.5\" y1=\"2.5\" x2=\"2.5\" y2=\"2.5\" stroke=\"#F69095\" stroke-width=\"5\" stroke-linecap=\"round\"></line><defs><linearGradient id=\"paint0_linear_275_612\" x1=\"50.3482\" y1=\"2.36541e-05\" x2=\"17\" y2=\"3.36934e-05\" gradientUnits=\"userSpaceOnUse\"><stop stop-color=\"#ED242E\"></stop><stop offset=\"1\" stop-color=\"#F79095\"></stop></linearGradient></defs></svg>')

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جستجو مطالب
جستجو کردن

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `lhjfkjbwe_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (7860, '_elementor_inline_svg', '<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"100\" height=\"5\" viewBox=\"0 0 100 5\" fill=\"none\"><line x1=\"97.5\" y1=\"2.5\" x2=\"19.5\" y2=\"2.50001\" stroke=\"url(#paint0_linear_275_612)\" stroke-width=\"5\" stroke-linecap=\"round\"></line><line x1=\"8.5\" y1=\"2.5\" x2=\"2.5\" y2=\"2.5\" stroke=\"#F69095\" stroke-width=\"5\" stroke-linecap=\"round\"></line><defs><linearGradient id=\"paint0_linear_275_612\" x1=\"50.3482\" y1=\"2.36541e-05\" x2=\"17\" y2=\"3.36934e-05\" gradientUnits=\"userSpaceOnUse\"><stop stop-color=\"#ED242E\"></stop><stop offset=\"1\" stop-color=\"#F79095\"></stop></linearGradient></defs></svg>')

جدیدترین مطالب

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `lhjfkjbwe_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (7860, '_elementor_inline_svg', '<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"100\" height=\"5\" viewBox=\"0 0 100 5\" fill=\"none\"><line x1=\"97.5\" y1=\"2.5\" x2=\"19.5\" y2=\"2.50001\" stroke=\"url(#paint0_linear_275_612)\" stroke-width=\"5\" stroke-linecap=\"round\"></line><line x1=\"8.5\" y1=\"2.5\" x2=\"2.5\" y2=\"2.5\" stroke=\"#F69095\" stroke-width=\"5\" stroke-linecap=\"round\"></line><defs><linearGradient id=\"paint0_linear_275_612\" x1=\"50.3482\" y1=\"2.36541e-05\" x2=\"17\" y2=\"3.36934e-05\" gradientUnits=\"userSpaceOnUse\"><stop stop-color=\"#ED242E\"></stop><stop offset=\"1\" stop-color=\"#F79095\"></stop></linearGradient></defs></svg>')

عضویت در خبرنامه
فروشگاه

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Duplicate entry 'elementor_log' for key 'option_name']
INSERT INTO `lhjfkjbwe_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('elementor_log', 'a:1:{s:32:\"a86135e1430faa57cf2f24ace991954c\";O:31:\"Elementor\\Core\\Logger\\Items\\PHP\":9:{s:7:\"\0*\0file\";s:73:\"/home/rshsir/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/files/base.php\";s:7:\"\0*\0line\";i:194;s:7:\"\0*\0date\";s:19:\"2024-04-24 20:02:10\";s:7:\"\0*\0type\";s:7:\"warning\";s:10:\"\0*\0message\";s:84:\"file_put_contents(): Only -1 of 25353 bytes written, possibly out of free disk space\";s:7:\"\0*\0meta\";a:1:{s:5:\"trace\";a:1:{i:0;a:3:{s:8:\"function\";s:8:\"shutdown\";s:5:\"class\";s:29:\"Elementor\\Core\\Logger\\Manager\";s:4:\"type\";s:2:\"->\";}}}s:8:\"\0*\0times\";i:1;s:14:\"\0*\0times_dates\";a:1:{i:0;s:19:\"2024-04-24 20:02:10\";}s:7:\"\0*\0args\";a:5:{s:4:\"type\";s:7:\"warning\";s:7:\"message\";s:84:\"file_put_contents(): Only -1 of 25353 bytes written, possibly out of free disk space\";s:4:\"file\";s:73:\"/home/rshsir/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/files/base.php\";s:4:\"line\";i:194;s:5:\"trace\";b:1;}}}', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)


Notice: fwrite(): write of 691 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/rshsir/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 43

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/rshsir/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/rshsir/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/rshsir/pu...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/rshsir/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52